Skip to main content

A .NET Framework és Programozása tárgy honlapja

Go Search
Home
  
.NET > A .NET Framework és Programozása tárgy honlapja > Beadandók 2010/2011 I. félév  

Beadandók 2010/2011 I. félév

Modify settings and columns
  
View: 
Sort by AttachmentsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
KészítőkFilterLeírásFilter
Gráf ábrázoló és gráfalgoritmusokat bemutató alkalmazásUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kovacs Tamas Mate [kovacstm@inf.elte]
Fontosabb funkciók:
- wpf alapú felület
- irányított és irányítatlan gráf rajzolása, szerkesztése
- él vastagságának, nyíl méretének, színének beállítása
- beállítások fájlba mentése, betöltése
- csúcsmátrixos és grafikus ábrázolás
- csúcspontok kijelölése, a kijelölt pontok mozgatása és törlése (akár egyszerre többet is)
- élsúlyok módosítása, élek kijelölése, törlése
- gráfalgoritmusok implementálás: Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd, Warshall (futtatás egyben, vagy lépésenként)
- felhasználóbarát felület, ablak kinézetének (skin) változtatása
- gráf fájlba mentése, képként mentése, fájlból betöltése, nyomtatása, nyomtatási kép megtekintése
 
Közösségi oldal Silverlight 4-benUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Kinga Hengsperger [ngspkinga@gmail]
Fontosabb funkciók:
- regisztráció, bejelentkezés
- felhasználói adatlapok szerkesztése, megtekintése
- ismerős bejelölése, visszaigazolása
- közös ismerősök listázása
- blog írása, olvasása
- twitt-szerű rövid üzenet írása
- belső üzenetküldés
- fórum
Digitális jelfeldolgozó algoritmusok szemléltetéseUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Viktor Erdélyi [verdelyi@windowslive]
- Bemeneti jel:
  - Paraméterezhető szignálgenerátorból (szinuszhullám, fűrészhullám stb.)
    - a paraméterek a felületről változtathatók (pl. a szinuszhullám frekvenciája)
  - A hangkártya mikrofonbemenetéről
  - .WAV fájlból
- Kimeneti jel: hangkártyára
- A felületről választható, paraméterezhető jelfeldolgozó algoritmus (oktávval feltolás, túlvezérlés stb.)
  - Az algoritmusok előre adottak funkcionális nyelvből generált C/C++ kódként
  - legalább 1 F# nyelvű saját jelfeldolgozó algoritmus
- Vizualizáció: a be- és kimeneti jel hullámformaként való megjelenítése
 
Használt technológiák:
- Visual Studio 2010
- .NET Framework 4
- DLL importálás
- XNA Framework 4.0
WPF-es naptárprogramUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Hackspacher Tamás [tomhacks@inf.elte]
Havi és napi naptár megjelenítésére, ill. naptárbejegyzések kezelésére alkalmas program elkészítése.
- Visual Studio 2010/.NET 4/C# 4 környezet, WPF/MVVM-es felület
- Bejegyzések tárolása XML fájlban
- Havi naptár megjelenítése
- Havi naptárban léptetés a hónapok között
- Napi naptár megjelenítése
- Váltás havi és napi naptár között, ill. vissza
- Naptárbejegyzés létrehozása (napi nézetben)
- Naptárbejegyzés szerkesztése (napi nézetben)
- Naptárbejegyzés törlése (napi nézetben)
- Ismétlődő bejegyzések kezelése
- Könnyítés: egy bizonyos dátumnál korábbi időpontokat nem kell kezelni, pl. 2000.01.01.
Raktár és készlet nyílvántartó programUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Andras Garzo [garzoand@gmail]
Raktár és készlet nyílvántartó program, amely a következő funkciókat valósítaná meg:
- Raktárok, ládák, és a benne található objektumok kezelése (berakás, kivétel, mozgatás, stb)
- Jogosultságkezelés
- Naplózás
- XML-be is menthető riportok készítése
 
A megvalósítás során a következő technológiákat alkalmaznám:
- Több rétegű architektúra
- Kliens WPF-ben, MDI-s felülettel, törekedve a könnyű kezelhetőségre (pl drag and drop)
- ModelViewViewModel pattern alkalmazása
- WCF
- Entity Framework 4, Self Tracking Entities
Képnézegető programUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Daniel Majoros [mdani159@hotmail]
Képnézegető program, amely azonos méretű képek (lementett webcomic-ok) meghatározott sorrendbeli megtekintését segíti

Főbb funkciók:
    - portable, azaz minden információt a helyi mappájában tárol, beleértve a beállításokat, mentéseket...
    - főbb képformátumok támogatása: jpg, png, gif, bmp
    - adott mappaszerkezetben tárolt képek sorrendbeli megtekintése
        szerkezet: a főmappában almappákban tárolt képek. Az almappák bejárása
        a nevük abc sorrendjében, az almappákon belül a képek bejárása a nevük abc sorrendjében
    - mentési/visszatöltési lehetőség, hogy hol tart a képnézegetés
    - kilépésnél automatikusan mentődjön el a hely, ha egy betöltésből lett folytatva a nézegetés
    - képek közötti váltás billentyűvel (előre, hátra)
    - WPF felület
    - legyen egy-egy fájl minden egyes főmappában, ahol adatokat lehet
        megadni arról a képkollekcióról, ezeket pedig meg tudja jeleníteni a program
    - fix zoom beállítás: a zoom értéke maradjon meg a képek közötti váltásnál
    - billentyűvel lehessen növelni/csökkenteni a zoom-ot
Angol szókincs fejlesztőUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Szabolcs Moór [szaszaksl@gmail]
Gyerekeknek szánt angol szókincs fejlesztő program.
 
Funkciók:
- WPF felület
- az adatokat XML fájlban tárolja a program
- a nehézség beállítása
- az eredmények naplózása
- felhasználókezelés. A programba be lehessen jelentkezni, az eredményeket felhasználónként (gyerekenként) kezeljük.
- statisztika a gyerekek eredményeiről
 
e-napló program Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Horváth Gábor [tyros3@gmail]
-tanulók adatainak nyilvántartása, fotóval, jegyek egyes tantárgyakból
-tanárok óráinak nyilvántartása: ezen belül egyes óráknál megjelenítené az osztály naplót és az adott óránál vezethető lenne a diákok jegyei az adott tárgyból
-tanmenetek nyilvántartása: pl 111. matematika óra: Egyenletek; dátummal, lehetőség a hiányzók nyilvántartására is.
-Órarendek nyilvántartása: tanárok órarendjei publikusak, bárki megtekintheti őket
-diákok megtekinthetik a saját adatlapjukat, így a jegyek otthon is elérhetőek.
Az adatokat adatbázisban tárolnám, valamint pdf-ben menthetőek lennének az egyes tanulók, adatlapjai, órarendek.
- WPF felület, többrétegű architektúra
 
KjúbMéz játékUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Gábor Oláh [olikas.g@gmail]
Várkonyi Tibor
A játék ennek (http://armorgames.com/play/4458/on-the-edge) a játéknak egyfajta továbbfejlesztése. A 3. pályán található egy fekete négyzet, amin kétszer kell végigmenni.
Mi egy olyan jékot készítenénk, aminél a kövek (négyzetek) nem potyognak le, hanem átszineződnek, és a játék célja az egész játéktér egyszinűvé alakítása. Ehhez bizonyos köveken többször is át kell menni. Lennének lyukak a pályákon, illetve a pálya szélét is lyukak jeleznék. A lyukakba le lehet esni és ezzel az adott pálya újraindul.
A játék több pályából áll, mondjuk 15 pálya. A megkezdett pályát nem lehet menteni, csak az éppen aktuális szinttől lehet folytatni.
Az összpontszám szerint ranglistát készítenénk.
A felület pedig a linkelt játékhoz hasonló lenne, persze színekkel.
Felhasznált technológiák:
- .NET 4.0
- szerializáció
- XML
- WPF
- IO
- linq
- binding
Könyvtári nyilvántartásUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Horváth Zsolt [zsolt.hasi@gmail]
Az alkalmazás lehetővé teszi egy könyvtári könyv kikölcsönzésének és visszahozásának, a könyvtártagok tagdíj-befizetéseinek és  az olvasó terembe történő be- és kiléptetéseknek elektronikus rögzítését.
A könyvtári tagok, a könyvek, és a státuszok adatainak megjelenítése és karbantartása.
Egyéb funkciók: a kölcsönzés, a tagdíj befizetés kezelése, az olvasóterem felügyelet.
A tagok, a könyvek és a státuszok karbantartását külön formokon, külön menüpontban.
Törléskor csak olyan könyvtári tag törölhető, akinél nincs kikölcsönzött könyv, nem tartozik tagdíjjal és nem ül az olvasó teremben.
Csak olyan státusz törölhető, amely egyik könyvtári taghoz sincs hozzárendelve.
Csak olyan könyv törölhető, amelyik nincs kikölcsönözve.
A könyvtári tagok adatait és az ebben kijelölt tag kölcsönzéseit.
Mutatjuk a kölcsönözhető könyveket, ahol az egy hónapnál régebben kikölcsönzött, de még vissza nem hozott könyveket.
Jelenítse meg a könyvtári tagok adatait , és mutatja kijelölt tag befizetési bizonylatait egy másik nézetben.
Lehetőség lesz egy korábban felvitt tétel sztornózására.
Látható, hogy ki fizette már be az évi tagdíjat.
Az olvasó terem a bemenetel és kijövetel rögzitésre kerül egy kezelő által.

Felhasznált technológiák:
- .NET 4.0
- WPF felület
- többrétegű architektúra
- XML
- linq
- binding
- lambda expressions
- Entity Framework 4
Leltárkezelő alkalmazásUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Zsolt Zsigmondi [haxaco@hotmail]
A feladat egy leltárkezelő alkalmazás megvalósítása WPF + Entity Framework alapokon. Az alkalmazás funkcióit két csoportba sorolhatjuk. Az egyikbe tartoznak a munkatársak, a beosztások, az eszközök, a leltári státuszok adatainak megjelenítését és karbantartását biztosító tevékenységek, a másikba az alkalmazás három fő szolgáltatása: a leltárba vétel, a leltározás és a selejtezés. A program lehetővé teszi a leltárba vett eszközök leltári státusz-változásának nyomon követését is.
Bing API alapú desktopos keresőUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Viki Vinkovics [viktoria.vinkovics@gmail]
Microsoft Bing API -segítségével olyan desktop-os alkalmazás megvalósítása, melynek segítségével könnyen kereshetünk különböző tartalmakat.
Technológiák, funkciók:
 - SOAP
 - XML feldolgozás
 - hálozati kommunikáció
 - WPF felhasználói felület
 - BING API -k
 - Autocomplete a sikeres keresések keresőszavaira
 - keresések eredményének mentése és offline betölthetősége
webserverUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Daniel Drienyovszky [drienyovszky@gmail]
egy webservert írnék beadandónak.

technologiák:
- .net 4.0
- xml
- net i/o
- multithreading
stb.
TérképkezelőUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Barni Baják [clockworkyuriko@gmail]
Érdekes pontok megjelölése
A feladat egy grafikus felületű alkalmazáscsomag készítése, amely lehetővé teszi raszteres formátumú térképek betöltését, georeferálását, valamint a térképen érdekes helyek megjelölését (pl. látnivaló, étterem, benzinkút,...) és lekérdezését.
 
Programfunkciók:
- Tetszőleges raszteres térkép betöltése, georeferálása, a georeferált térkép elmentése.
- Tetszőleges számú és típusú érdekes pont megjelölése, módosítása, törlése. Az érdekes helyeknek lehessen megadni a típusát, nevét, címét, illetve leírását. A térképen a típus grafikus jelöléssel jelenjen meg a név mellett. Az érdekes pontokat lehessen rétegekbe szervezni - egy pontot párhuzamosan akár többe is -, ezeket a rétegeket külön, vagy egyben megjeleníteni, kombinálni, elmenteni, és visszatölteni.
- Az érdekes pontok a georeferált kooridánátákat rögzítsék, így más térképen is a megfelelő helyükön jelenjenek meg.
- A térképet lehessen nagyítani, mozgatni tetszőleges mértékben, és az érdekes helyek ennek megfelelően mozogjanak a megjelenítőn.
- Az érdekes helyek jelenjenek meg listában is, és lehessen keresni a felsorolt tulajdonságok alapján, valamint szűkíteni egy, illetve több típusra. A listában történő kiválasztásra az érdekes hely jelenjen meg kiemelten a térképen.
- A típusok kezelése legyen dinamikus, tehát típusokat lehessen létrehozni, törölni, és a megjelölésüket megváltoztatni.
- Lehessen GPS koordinátát megadni a programmal, és az ehhez típusonként legközelebbi érdekes pontokat típusonként megjeleníteni
képnézegető programUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Fenyvesi Péter [fenyvesip@gmail]
Egy olyan egyszerűbb képnézegető program szeretnék készíteni, ami szűrőket tud végrehajtani a képeken, majd ezeket kimenteni. A program pluginekkel lesz bővíthető. A következő dolgokat szeretném benne megvalósítani:
- Az megnyitható képekformátumok számának bővítése pluginnel: a dotnet framework támogatja az 5-6 legismertebb formátumot, az ezeken kívülieket pluginek segítségéve lehet hozzáadni. Ezek a betöltő osztályok egy közös interface-t fognak implementálni, a frameworkbe beépített képekformátumok beolvasását/kiírását pedig beburkolom egy ilyen osztályba.
- A filterek számának bővítése: hasonlóan pluginokkal bővíthető. (A képfeldolgozó algoritmusokat nem magam akarom írni, a CodeProjecten talál AForge libraryt akarom használni hozzá). Az algoritmusoknak közös interface-t tervezek, illetve soknak szüksége van paraméterekre, amiket formokon adhatnak meg a felhasználók, ezekre teszek majd preview funkciót és hasonlókat.
- Azoknak a filtereknek, amik paramétert igényelnek, a megjelenő dialógusablakokban lévő közös elemeket (pl egy preview gombbal ideiglenesen alkalmazható a szűrő a főablakban látható képre, vagy egy miniatűr van az ablakban, ami bármelyik paraméter változása esetén frissül ) ki akarom emelni külön osztályba az újrafelhasználhatóság miatt.
- A program a pluginek listáját xml-ben fogja tárolni.
- A pluginek hozzáadásakor illetve betöltésekor reflection-nel fogom ellenőrizni, hogy a kívánt plugin megfelelő osztályokat tartalmaz-e.
- A programban lesz redo/undo művelet.
- A program a szűrők végrehajtását külön szálban fogja elvégezni, és a user interface-ről közben leállítható lesz a folyamat.
Magfelismerés gyakorló programUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Gábor Tóth [dosnotcompute@gmail]
a korábban írt magfelismeréses gyakorló feladatot írnám meg. működése a következő lenne:  egy magról behoz egy képet, és listából ki kell választani, hogy milyen növény magja. Időzítőt is lehet állítani, ami a megadott idő után új képet hoz be. ha az idő letelte alatt nem érkezik válasz, a rossz válaszok száma nő. egy képhez csak egyszer kapható értékelés. a sikeres és sikertelen válaszok számát(arányát) megjeleníti. beállítható, hogy teszt üzemmód helyett a képeket a mag nevével együtt csak nézegetni szeretnénk. teszt üzemmód közben is kérheti a felhasználó a helyes választ, ez azonban rossz válaszként számolódik el. a képek helyét és nevét xml fájlban tárolja, amit egy adminisztrátori jelszó beírása után a programban szerkeszteni és további képeket hozzáadni is lehet.
- WPF felület
Adatrögzítő szoftverUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Oros Adalbert [oros.bela@gmail]
Egy adatrögzítő szoftver készítése, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó, adott információ tárolók alapján (jelen esetben .jpg képek) tudjon minél több adatot felvinni egy megadott adatbázisba, a képek kisebb halmazainak van metszete azaz csoportosíthatók. A program legyen grafikus WPF alkalmazás, és felhasználóbarát.
 
Felhasznált technológiák, kiegészítők:
.NET 4.0
Data Model Entity Framework
MSSQL Database 2008
LINQ
FTP access
File handling