Skip Navigation Links
Skip navigation links
Tanszék
Munkatársak
Tárgyak
Tevékenység
Pályázatok
Konferenciák
TDK
Publikációk
Szoftvertechnológia laborok
Skip navigation links
Tanszék
Munkatársak
Tárgyak
Tevékenység
Pályázatok
Konferenciák
TDK
Publikációk
Department - English
Szoftvertechnológia laborok
Tevékenység 
 
A Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék 2003. szeptember 1-jén jött létre.

A tanszék megalakulásakor az oktatási, kutatási feladatokat a következőképpen határoztuk meg. A tanszék fő feladata a programozási nyelvek elméleti és gyakorlati hátterének oktatása és kutatása. Ebbe a témakörbe tartozik programozási nyelvi modellek vizsgálata (imperatív, objektumorientált, deklaratív, funkcionális, generatív, gépi kód stb.). A modellek vizsgálata kiterjed programozási nyelvek tervezésére, szintaxisára és szemantikájára, formális definícióira, típusrendszereire, implementációira, és ezek gyakorlati megvalósítására: fordítóprogramokra, assemblerekre, nyomkövetőkre, kódgenerátorokra.

A tanszék vizsgálja programozási nyelvek párhuzamos és elosztott rendszerek megvalósítását támogató elemeit, párhuzamos és elosztott programok, ágensek, ill. mobil kód tervezési és megvalósítási modelljeivel való kapcsolatát.

Vizsgáljuk azon nyelvi elemeket és eszközöket, ill. a matematikai logika azon alkalmazásait, amelyek támogatják a bizonyítottan helyes programok előállítását, helyességbizonyító eszközök alkalmazását, a programtranszformációkat és programok minőségi jellemzőinek mérését. A tanszék ennek megfelelően gondozza a matematikai logika alkalmazásszemléletű oktatását és kutatási feladatként kezeli tételbizonyító eljárások vizsgálatát. Az oktatásban nagy súllyal szerepel az alapvető fontosságú (a gyakorlatban elterjedt, vagy az elméleti kérdéseket jól bemutató) konkrét programozási nyelvek tanítása is.